Bedrijvenkring Gemeente Epe

Politiek en economie

De BGE wil proactief meedenken met de overheid over een goed vestigingsklimaat voor de ondernemingen, onder andere door goede en veilige bereikbaarheid van de bedrijven en dorpskernen, en realisatie en instandhouding van kwalitatief goede en veilige bedrijventerreinen en locaties.

Arbeidsmarkt en onderwijs

De BGE wil een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Competentie-gedreven, maar ook proactief als het gaat om het formuleren van de gewenste competenties. Tevens het aanbieden van stageplaatsen op allerlei terreinen en het kennisnemen van de actuele ontwikkelingen in de bedrijven door docenten en leerlingen.

MVO en Duurzaamheid

De BGE wil maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen, waarbij ondernemers, overheid en onderwijs samen bijdragen aan een goede balans tussen mens en economie ter bevordering van het welzijn in de maatschappij. Daarnaast wil zij meedenken op het gebied van duurzaamheid en projecten ontwikkelen die dit bevorderen.

Het laatste nieuws


Nieuw: Mobiliteitskaart Cleantech Regio

Wilt u als mkb-ondernemer in de Cleantech Regio nu echt werk gaan maken van slimme en schone mobiliteit? Dan heeft Slim en Schoon Reizen een mooi aanbod voor u. Via de Mobiliteitskaart Cleantech Regio kunt u voor 5 concrete mobiliteitsmaatregelen een financiele tegemoetkoming aanvragen tot wel € 6000,-.

Lees meer

Interessant overzicht van duurzaamheidssubsidies

Wie in 2019 duurzaam investeert of bijdraagt aan de CO2-reductie en vermindering van aardgasverbruik kan rekenen op een financiele beloning van de overheid. Via subsidieprogramma's en fiscale regelingen zijn komend jaar honderden miljoenen euro's beschikbaar voor zowel kleinere energievriendelijke investeringen als omvangrijke samenwerkingsprojecten op het gebied van energie-innovatie. Waar liggen dit jaar de energie-subsidiekansen? Een kort overzicht

Lees meer

Voordelen

  • Een klankbord voor de leden waar het gaat om het oplossen van problemen en knelpunten met de gemeente.
  • Onderhoudt contacten met overige externe partijen, waaronder de Bedrijvenkringen in de omliggende gemeenten, om door samenwerking het ondernemersklimaat te verbeteren.
  • Behartigt van de belangen van de aangesloten leden.

Wat wij doen

  • Organiseren van activiteiten: bezoeken van bedrijven en netwerkbijeenkomsten.
  • Het bevorderen van kennis- en informatie uitwisseling.
  • Onderhouden van externe betrekkingen, zoals contact met de gemeente en regio.
  • Deelnemen aan het platform van Economie van de Stedendriehoek.